Τσενάλε, Μπερναντίνο


Τσενάλε, Μπερναντίνο
(Zenale, Τρεβίλιο περ. 1456 – Μιλάνο 1526). Ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας. Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε στο Μιλάνο, όπου συνεργάστηκε με τον συμπατριώτη του Μπουτινόνε στα έργα: Τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίας των Ευχαριστιών (περ. 1485), τοιχογραφίες στο παρεκκλήσι Γκρίφι του Aγίου Πέτρου (περ. 1489-93), Ιστορίες του Aγίου Αμβροσίου, Άγγελοι-μουσικοί), τις κατεστραμμένες πια τοιχογραφίες της αίθουσας του χορού στον πύργο Σφορτσέσκο, που παρήγγειλε το 1490 ο Τζιαν Γκαλεάτσο Σφόρτσα κ.ά. Αριστουργηματικό δημιούργημα αυτής της συνεργασίας παραμένει το πολύπτυχο του ενοριακού ναού του Τρεβίλιο, που άρχισε να φιλοτεχνείται το 1485. Στις ήρεμες και μεγάλες του μορφές, ζωγραφισμένες σε ευρύχωρο επίπεδο, διακρίνεται η επίδραση της τεχνοτροπίας του Μπραμάντε. Ανάμεσα στα λίγα έργα του Τ. που αποδίδονται σε αυτόν με σιγουριά, είναι το κεντρικό μέρος του τρίπτυχου του μουσείου του Aγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο (1494), το τρίπτυχο με την Παναγία και το Βρέφος στη Νέα Υόρκη (συλλογή Κρες), οι Άγιοι, στη Φλωρεντία (π. 1497, συλλογή Κοντίνι Μπονακόσι) κ.ά. Υπάρχουν ακόμα σημαντικές πληροφορίες για μία αυτοπροσωπογραφία του που χάθηκε, και για τη συνεργασία του ως αρχιτέκτονα στην Αγία Μαρία και στον μητροπολιτικό ναό του Μιλάνου (1519). «Η Παναγία και το βρέφος» κεντρικό τμήμα του ομώνυμου τρίπτυχου, έργο του Τσενάλε Μπερναντίνο.

Dictionary of Greek. 2013.